Novinky obce Hřiměždice

Návrh zadání územního plánu Hřiměždice

Na úřední desce byl dne 27.9.2016 vyvěšen dokument: Návrh zadání Územního plánu Hřiměždice. Během lhůty 30 dní od vyvěšení na úřední desce může kdokoliv uplatnit připomínku. Připomínka musí být písemná a zaslaná na MěÚ Dobříš. Musí obsahovat identifikační údaje: Jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště.

Zobrazit všechny novinky

Úřední deska

Zobrazit všechny dokumenty