Pochází z roku 1797 a stojí na návsi v místě původní kaple. Kostel je jednolodní, obdélný, s užším obdélným presbytářem, uzavřeným zevně trojboce, uvnitř polokruhově, se dvěma obdélnými přístavky. Kostel má průčelí se středním rizaletem, vyvrcholeným hranolovou věží, obdélný portál a niku se sochou sv. Anny.
V 90. letech minulého století kostel prošel rekonstrukcí, dostal novou fasádu a v roce 2008 se dokončila rekonstrukce položením nové střechy a okapů.

Zařízení: hlavní oltář z 19. stol. s obrazem od J. Umlaufa z r. 1877. Boční oltáře z 19. stol. s obrazy Sv. Rodiny a sv. Václava od J. Umlaufa. Sochy světců jsou z 18. stol a byly převezeny ze zrušeného kláštera v Obořišti.

Kousek od kostela, na mostu přes potok protékající obcí, se nachází Socha sv. Jana Nepomuckého.