Dne 18. února 1948 se usnesl místní národní výbor na své schůzi, že z budovy čp. 37 a budov přilehlých vybuduje kulturní dům. Zadal vypracování plánů ing.arch. Staškovi z Prahy. Na opatření finančních prostředků uspořádal MNV veřejnou sbírku mezi občanstvem obce.

Od časného jara a přes celé léto se pilně pracovalo na výstavbě kulturního domu. Přese všechny potíže ještě před jeho otevřením, když stavba byla až na některé menší dodělávky skončena, byl dne 24. října otevřen biograf. Slavnostní otevření kulturního domu proběhlo: 28. října 1948 a tehdy nesl název ministra zemědělství Julia Ďuriše.

O výstavbu kulturního domu se nejvíce zasloužil předseda MNV František Pilný, který jeho postavení navrhl a v uskutečnění jeho výstavby se nejvíce staral. Desítky občanů před i při stavbě kulturního domu odpracovalo zdarma desítky i stovky pracovních hodin. Podobně zdejší rolníci se svými potahy a autodopravce Ant. Růžička se svými nákladními auty dovezli potřebný materiál na stavbu i přebytečný a nepotřebný odvozili zdarma takže heslo „Vlastní silou sami sobě“ které je dnes vepsáno nad hlavním vchodem do prostorného sálu stalo se skutkem, poněvadž tento kulturní dům vlastními silami občanstvo pro sebe postavilo.