• 1.12.2018
  • 16:30
  • náves

Rozsvícení vánočního stromu na návsi v Hřiměždicích, slavnostní adventní koncert, ochutnávka dobrot místních pekařek a ohňostroj.