Na obecním úřadě se vybírá poplatek za stočné za 1. pololetí roku 2019.