Po prohlídce technického stavu technologie na úpravně vody a následné konzultaci s provozovatelem VHS Dobříš spol. s r.o. bylo přistoupeno k výměně horizontálního provzdušňovače a tlakové nádoby. Tyto jednotlivé části z důležitého celku již vykazovali výrazné opotřebení s jistým koncem životnosti. Tímto krokem byl splněn požadavek, aby i do budoucna byla zabezpečena spolehlivost dodávání pitné vody odběratelům. Tak, aby nadále tato voda vykazovala hygienickou nezávadnost dle vyhlášky 252/2004 Sb., v platném znění a dle vyhlášky 422/2016 Sb., v platném znění. Dne 20. a 25. 2. 2020 proběhla nutná výměna uvedeného zařízení firmou Vodaservis s.r.o. ze Zruče nad Sázavou. Tato akce si vyžádala dočasnou výluku v zásobování pitnou vodou. Po celou dobu demontáže a zpětné montáže nového zařízení byla přistavena na obratišti Vestec cisterna s pitnou vodou od provozovatele VHS Dobříš spol. s r.o.

Zpráva o výměně technologie: Výměna technologie na úpravně vody Vestec.pdf

DSC02655DSC02597