Zájemci o čištění a revize komínů nahlaste se na Obecním úřadě v Hřiměždicích do 25.8.2017. Uveďte adresu, datum, který Vám vyhovuje, dopoledne/odpoledne, telefonní spojení a informaci, zda budete chtít pouze vyčištění nebo provést i revizi.

Kominictví Pavel Máša Dlouhá Lhota