Výměna technologie na úpravně vody Vestec

Po prohlídce technického stavu technologie na úpravně vody a následné konzultaci s provozovatelem VHS Dobříš spol. s r.o. bylo přistoupeno k výměně horizontálního provzdušňovače a tlakové nádoby. Tyto jednotlivé části z důležitého celku již vykazovali výrazné opotřebení s jistým koncem životnosti. Tímto krokem byl splněn požadavek, aby i do budoucna byla zabezpečena spolehlivost dodávání pitné vody odběratelům. Tak, aby nadále tato voda vykazovala hygienickou nezávadnost dle vyhlášky 252/2004 Sb., v platném znění a dle vyhlášky 422/2016 Sb., v platném znění. Dne 20. a 25. 2. 2020 proběhla nutná výměna uvedeného zařízení firmou Vodaservis s.r.o. ze Zruče nad Sázavou. Tato akce si vyžádala dočasnou výluku v zásobování pitnou vodou. Po celou dobu demontáže a zpětné montáže nového zařízení byla přistavena na obratišti Vestec cisterna s pitnou vodou od provozovatele VHS Dobříš spol. s r.o.

Zpráva o výměně technologie: Výměna technologie na úpravně vody Vestec.pdf

DSC02655DSC02597

Vodovod Vestec – výpadek dodávky vody

Během úterý 25. února by měla být dokončena výměna zásobníku vody ve vodárně ve Vestci. Upozorňujeme občany odebírající vodu, že během dne může dojít ke krátkodobým výpadkům dodávky vody (max. 2 hodiny). Počítejte s tímto výpadkem a udělejte si zásobu nebo případně si načerpejte vodu z  přistavené cisternu na obratišti autobusů.

Dne 27.2. od 7 – 15 hodin je plánovaná odstávka dodávky elektrické energie – bude přistavena cisterna s vodou.

 

Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Hřiměždice – 19. února 2020 v 17 hodin v zasedací místnost obecního úřadu

Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Hřiměždice se koná 19.2.2020 od 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Hřiměždice. Podrobné informace na úřední desce. Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně u pořizovatele (Městský úřad Dobříš, úřad územního plánování, ing. Radim Weber) ve lhůtě do 26.2.2020.

Rozsvícení vánočního stromu 30.11.2019

V sobotu 30.11.2019 zveme všechny na začátek Adventu v Hřiměždicích. Od 16 hodin začíná slavnostní koncert v kostele, poté následuje odhalení hřiměždického betlému, rozsvícení vánočního stromu a ohňostroj. Samozřejmě nebudou chybět dobroty místních pekařek a teplé občerstvení.

Pozvánka zde: Advent 2019

P.S. Budeme rádi, když zahájíte Advent v Hřiměždicích

Čištění a revize komínů 2019

Na obecním úřadě se mohou do 30.9.2019  hlásit zájemci o provedení kominických služeb – čištění a revize komínů – termín 18. a 19. října 2019. Služby provedou pracovníci kominictví Pavla Máši z Dlouhé Lhoty.