Oznámení praktické lékařky

Praktická lékařka MUDr. Ivana Hlaváčová od 18.5.2020 ordinuje v Hřiměždicích v běžných ordinačních hodinách. Čekárna bude zpřístupněna pouze po 3 pacientech. Nadále vystavuje e-recept na SMS nebo na e-mail.

 

Informace z obecního úřadu

počínaje dnem 4. května 2020

se úřední hodiny obecního úřadu a provozní doba pošty Partner vrací do normálního režimu:

úřední dny obecního úřadu: PO a ST   9 – 17 hodin

pošta Partner:  PO a ST 13 – 16 hod,   ÚT,ČT, PÁ 8 – 11 hod

Stočné – od 1. 1. 2020 cena stočného v části Hřiměždice 1.300 Kč/osobu/rok. Rekreační nemovitosti 1.800 Kč/rok.    Platbu je možno provést ve 2 splátkách (tj. ½ do konce května a ½ do konce listopadu) a to buď v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet obce 524 381 369 / 0800 jako variabilní symbol uvedete číslo popisné popř. evidenční.

Kontejner na bioodpad – platí zákaz vhazování větví !!!

Informace od Rumpold-P: popelnice na pondělní vývozy připravujte již v neděli. Svozová firma bude jezdit v ranních hodinách.

 

Aktuální informace z obecního úřadu

Aktuální informace k nouzovému stavu a k vládou přijatých krizových opatření, která platí od 24.3.2020 do odvolání:

Obecní úřad a pošta Partner Hřiměždice

pracovní doba od 8 do 10 hodin

Telefon 318 595 714, 318 588 379 a 723 488 202.

Paní doktorka Hlaváčová ordinuje pouze v Nečíni a vše s ní konzultujte po telefonu 318 588 220 a 602 878 986.

Pracovní doba PO 7 – 14, ÚT 7 – 13, ST 7 – 12:30, ČT 12 – 16 a PÁ 7 – 12

Nákupy pro seniory: pokud Vám nemůže být nápomocna rodina kontaktujte obecní úřad a zajistíme Vám odnos až do domu.

Informace od Rumpold-P: popelnice na pondělní vývozy připravujte již v neděli. Svozová firma bude jezdit v ranních hodinách.

Charita Starý Knín – vyrábí roušky a prosí občany, kteří mají doma nepotřebné bavlněné látky, tkalouny, gumičky apod. aby je věnovali na jejich výrobu. Dále prosí všechny, kdo by mohli pomoci se šitím a přípravou z domova, aby kontaktovali Tým šicí dílny Rukama nohama na telefonním čísle 603 200 266. Sběrné místo je na Dobříši Pražská 271.

Předání můžeme zajistit i prostřednictvím obecního úřadu.

Oznámení omezení provozní doby OÚ a pošty Partner, oznámení MUDr. Hlaváčové

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a vládou přijatými krizovými opatřeními proti šíření koronaviru (zejména usnesení vlády č. 87/2020 Sb.) jsou provedeny tyto změny:

Oznámení MUDr. Ivany Hlaváčové:

Lékařka od 16.3. do 24.3.2020 včetně přítomna pouze v ordinaci v Nečíni,

Po 7,00 -14,00, ÚT 7,00 -13,00, ST 7,00 -12,30  ČT 12,00 – 16,00  Pá 7,00 -12,00.

Čekárna uzamčena, po zavolání ošetříme akutního pacienta po konzultaci, chronické obtíže odkládáme, e-recepty vystavuje na sms nebo e- mail, e-PN vystavujeme taktéž i po telefonní konzultaci na telefonech 318588220 a 602878986.

Obecní úřad Hřiměždice a pošta Partner Hřiměždice:

omezení provozní doby od 17.3. do 24.3. včetně

– pracovní dny od 8 – 10 hodin

V případě potřeby nás kontaktujte na e-mailech: obec@hrimezdice.cz, hrimezdice.ou@seznam.cz nebo na telefonním čísle místostarostky obce 723 488 202.

Respektujte, prosím, bezpečnostní opatření a omezte mezilidský kontakt na vyřizování nezbytně nutných záležitostí.

Děkujeme za pochopení.

Výměna technologie na úpravně vody Vestec

Po prohlídce technického stavu technologie na úpravně vody a následné konzultaci s provozovatelem VHS Dobříš spol. s r.o. bylo přistoupeno k výměně horizontálního provzdušňovače a tlakové nádoby. Tyto jednotlivé části z důležitého celku již vykazovali výrazné opotřebení s jistým koncem životnosti. Tímto krokem byl splněn požadavek, aby i do budoucna byla zabezpečena spolehlivost dodávání pitné vody odběratelům. Tak, aby nadále tato voda vykazovala hygienickou nezávadnost dle vyhlášky 252/2004 Sb., v platném znění a dle vyhlášky 422/2016 Sb., v platném znění. Dne 20. a 25. 2. 2020 proběhla nutná výměna uvedeného zařízení firmou Vodaservis s.r.o. ze Zruče nad Sázavou. Tato akce si vyžádala dočasnou výluku v zásobování pitnou vodou. Po celou dobu demontáže a zpětné montáže nového zařízení byla přistavena na obratišti Vestec cisterna s pitnou vodou od provozovatele VHS Dobříš spol. s r.o.

Zpráva o výměně technologie: Výměna technologie na úpravně vody Vestec.pdf

DSC02655DSC02597

Vodovod Vestec – výpadek dodávky vody

Během úterý 25. února by měla být dokončena výměna zásobníku vody ve vodárně ve Vestci. Upozorňujeme občany odebírající vodu, že během dne může dojít ke krátkodobým výpadkům dodávky vody (max. 2 hodiny). Počítejte s tímto výpadkem a udělejte si zásobu nebo případně si načerpejte vodu z  přistavené cisternu na obratišti autobusů.

Dne 27.2. od 7 – 15 hodin je plánovaná odstávka dodávky elektrické energie – bude přistavena cisterna s vodou.

 

Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Hřiměždice – 19. února 2020 v 17 hodin v zasedací místnost obecního úřadu

Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Hřiměždice se koná 19.2.2020 od 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Hřiměždice. Podrobné informace na úřední desce. Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně u pořizovatele (Městský úřad Dobříš, úřad územního plánování, ing. Radim Weber) ve lhůtě do 26.2.2020.