Starosta obce:

Jiří Novák

Místostarostka:

Marie Junková

Finanční výbor:

Zuzana Fuhrmannová (předsedkyně)
Josef Vacek
Jan Sedláček

Kontrolní výbor:

Miroslav Červinka (předseda)
Ing. Jiří Dragoun
Martin Pinkas

Člen zastupitelstva:

Ing. Ondřej Vacek

Pokladní:

Zdeňka Kokštejnová