Spolek TJ Vltavan Hřiměždice zve všechny své členy na členskou schůzi, která se bude konat v pátek 5. 6. 2020 od 20:00 v klubovně na místním fotbalovém hřišti.

 

Program schůze:

  • zahájení,
  • slovo svolavatele a volba předsedajícího,
  • schválení návrhu ponechání si původního názvu spolku,
  • schválení návrhu nových stanov,
  • volba orgánů spolku,
  • schválení usnesení, závěr.