Výměna technologie na úpravně vody Vestec

Po prohlídce technického stavu technologie na úpravně vody a následné konzultaci s provozovatelem VHS Dobříš spol. s r.o. bylo přistoupeno k výměně horizontálního provzdušňovače a tlakové nádoby. Tyto jednotlivé části z důležitého celku již vykazovali výrazné opotřebení s jistým koncem životnosti. Tímto krokem byl splněn požadavek, aby i do budoucna byla zabezpečena spolehlivost dodávání pitné vody odběratelům. Tak, aby nadále tato voda vykazovala hygienickou nezávadnost dle vyhlášky 252/2004 Sb., v platném znění a dle vyhlášky 422/2016 Sb., v platném znění. Dne 20. a 25. 2. 2020 proběhla nutná výměna uvedeného zařízení firmou Vodaservis s.r.o. ze Zruče nad Sázavou. Tato akce si vyžádala dočasnou výluku v zásobování pitnou vodou. Po celou dobu demontáže a zpětné montáže nového zařízení byla přistavena na obratišti Vestec cisterna s pitnou vodou od provozovatele VHS Dobříš spol. s r.o.

Zpráva o výměně technologie: Výměna technologie na úpravně vody Vestec.pdf

DSC02655DSC02597

Vodovod Vestec – výpadek dodávky vody

Během úterý 25. února by měla být dokončena výměna zásobníku vody ve vodárně ve Vestci. Upozorňujeme občany odebírající vodu, že během dne může dojít ke krátkodobým výpadkům dodávky vody (max. 2 hodiny). Počítejte s tímto výpadkem a udělejte si zásobu nebo případně si načerpejte vodu z  přistavené cisternu na obratišti autobusů.

Dne 27.2. od 7 – 15 hodin je plánovaná odstávka dodávky elektrické energie – bude přistavena cisterna s vodou.

 

Svoz nebezpečného odpadu – sobota 20.7.2019

V sobotu 20. července se uskuteční svoz nebezpečného odpadu:

motorové, převodové a mazací oleje, olejové filtry, brdové kapaliny, nepoužitá léčiva, baterie a monočlánky, zářivky, barvy, lepidla apod.

Stanoviště: Vestec obratiště autobusů 9 – 9:10, Hřiměždice na návsi 9:15 – 9:30 a Háje u zastávky 9:35 – 9:40

Koncert v kostele sv. Anny v Hřiměždicích 15.9.2018 od 16 hod

Koncert u příležitosti 100. výročí založení republiky pořádá Obec Hřiměždice ve spolupráci s Duo Beautiful Strings a Karolínou Janů dne 15. září od 16 hodin. Program – díla českých autorů. Účinkují: Karolína Janů – soprán, Hedvika Mousa Bacha – harfa, Monika Urbanová – housle

koncert

Sběr železného šrotu – 25. srpna 2018

Sbor dobrovolných hasičů Hřiměždice provede v sobotu 25. srpna 2018 sběr železného šrotu. Šrot nechte u vrat, hasiči ho naloží a odvezou.

Hasiči ze Hřiměždic jsou zapojeni do akce recyklujte s hasiči. Jestli máte doma nepotřebné a rozbité elektrospotřebiče (nutné motory a přívodní kabel) můžete je odevzdat na obecním úřadě k likvidaci.